Foreningen Brejning Egnsmuseum og Lokalhistorisk Arkiv er startet i 1973 og ledes af en bestyrelse på 7 personer.

Foreningens formål er at indsamle, opbevare og bevare genstande, dokumenter og billeder af lokalhistorisk værdi med relation til Brejning sogn.

Foreningen er åben for alle.

Medlemmerne er opført på en medlemsliste, der består af navn og postadresse, evt. emai adresse. Medlemslisten anvendes til indkaldelse til generalforsamling og opkrævning af medlemskontingent. Listen opbevares hos foreningens kasserer, og listens navne og adresser videregives ikke til andre.

Museets forskellige genstande opbevares i "Den gamle skole" i Spjald.

Museet

Museet har flere permanente udstillinger fra Spjalds barndom, bl.a.:

Gamle landbrugsredskaber

Gammelt værktøj

En "gammel skolestue"

Et gammelt køkken

En "pæn" stue

og mange andre ting

Arkivet

På arkivet findes:

Folketællinger

Gårdhistorier

Gamle billeder

Materiale om Brejninggaard

Materiale om Brejning og Væggerskilde kirker

Skolehistorier

Foreningsprotokoller

og meget mere

Del siden