MUSEETS BESTYRELSE:
Johannes Lund, formand og daglig leder 40 42 70 70
Asger Gynther Nielsen 24 40 68 65
Ole Olesen, sekretær 40 32 20 18
Kurt Smith 23 45 22 53
Hans Erik Palmelund 40 56 10 89
Peder Brøde Holm 20 78 17 07
Keld Jørgensen 23 25 33 28
Niels Christian Kyndesen, suppleant 20 28 00 84
Bent Kjærgaard, kasserer, suppleant 25 17 58 14
Ove Kristensen, medhjælper udenfor best. 60 57 98 61