Arkivalier vedrørende Brejning sogns historie: 

Rigsarkivet (RA) Viborg: 

1: Ringkøbing amt, Bølling- Nørre Horne herreder 1814-, B80A SP 6-7:
                      Realregister for Brejning sogn 1793-o.1885. NB: bestilles som Bølling-Nørre Horne
                      herredsfoged: Realregister for Brejning sogn B81 SP 84 1860-1885.
                                               Arkivalieronline:                
                                                     Ejendomme:
                                                     Amt: Ringkøbing                      Arkiv: Bølling- Nr. Horne Herredsfoged
                                                     Realregister over Brejning sogn (1860-1885), burde stå som (1793-1885)
                       

                     Bølling-Nørre Horne herreder 1782-1816:                                                                                                                                                                                                               Skøde-og panteprotokol 1 (1782-1803): på side 317ff, opslag 130 (Arkivalier Online) begynder pantebrevene for 20 gårde i Brejning sogn 1795.                                                                                                                  Omkring side 387, opslag 190 + - findes eksemplarer på det originale skøde m.v.

2: Ringkøbing amt, Ulfborg-Hind herredsfoged: er scannet på Arkivalier online (AO):
                      Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders skøde- og panteprotokoller 1793-1872,
                      Vedrørende Brejning sogn, som i 1874 blev flyttet fra Bølling herred til Ulfborg-Hind herred.                                                                                                                                                              Arkivalier online: (søg i Daisy):
                                                       Ejendomme:
                                                       Amt: Ringkøbing amt               Arkiv: Ulfborg-Hind Herredsfoged
                                                       Realregister (1845-1972): Brejning sogn 1845-1937, 1914-1937, 1929-1937
                                                       Skøde- og panteprotokol 1774-1919 med bind nr. fra bind 13 og frem
                                                       Udskrift af Bølling-Nr. Horne skøde- og panteprotokoller 1793-1872 for Brejning
                                                   

3: Ringkøbing amt:
                      a: Retten i Ringkøbing:
                      Realregistre 1845-1972, Brejning (digitaliseret på Arkivalier online).
                      Personregistre til tingbøger 1927-1972 (do).
                                                Arkivalier online:
                                                       Ejendomme:
                                                       Digitaliserede tingbøger 1927-2000
                                                       Domstolsstyrelsen: Indskannede Tingbøger 1927-2000
                                                       Region: Midtjylland                 Retskreds: Skjern                          Ejerlavene 

                      b: Retten i Ringkøbing, Tinglysningen 1927-1975:
                      Skøde- og servitutgenparter I, 1927-1975: (tal og bogstaver er matrikelnumre):
                      SG-18: Brejning Hovedgård (Bghg) 1-1hg.
                      SG-19: do. 1hæ-19ad.  
                      SG-20: Sydvestlige (SV) ejerlav 1-20.
                      SG-21: SV 21-39.
                      SG-21: Vestlige (V) ejerlav 1-12c.
                      SG-22: V 12d-20r.
                      SG-23: V 20s-46c.
                      SG-23: Opsund (O) ejerlav 1-6c.
                      SG-23: Randbæk (R) ejerlav 1-4.
                      SG-24: R. 5-31f.
                      SG-24: Randeris & Torhuse (RT) ejerlav 1-5c.
                      SG-24: Sandbæk (S) ejerlav 1-9a.
                      SG-24: Væggerskilde (Vk) ejerlav 1-10b.
                                              Arkivnummer: B-374
                                                    Arkivskaber: Retten i Ringkøbing. Tinglysningen
                                                    Arkivserie: Skøde- og servitutgenparter 1. 1927-1975
                                                    Løbenummer: SG-18 

                      c: Retten i Ringkøbing, Tinglysningen: 
                       Omskrevne tingbogsblade 1927-1963. Digitaliseret.

                      d: Retten i Ringkøbing, Tinglysningen 1973-1992: for Brejning sogn 1976-1986:
                      SG-95: 1976-77.
                      SG-97: 1978.
                      SG-103: 1979.
                      SG-108: 1980.
                      SG-112: 1981.
                      SG-117: 1982.
                      SG-122: 1983.
                      SG-123: 1983.
                      SG-129: 1984.
                      SG-136: 1985.
                      SG-143: 1986.

                      e: Retten i Skjern, Tinglysningen:
                      Skøde- og servitutgenparter II: for Brejning sogn 1987- 1992:
                      SG-140: 1987.
                      SG-147: 1988.
                      SG-152: 1989.
                      SG-158: 1990.
                      SG-165: 1991.
                      SG-171: 1992.
                                            Arkivskaber: Retten i Skjern, Tinglysningen
                                                  Arkivserie: Skøde- og servitutgenparter II
                                                  Løbenummer: SG-152       
              

                      f: Region Midtjylland, Retskreds: Skjern: Brejning ejerlav: scannet på AO:
                      Digitaliserede tingbøger 1927-2000 efter ejerlav.

4: Bølling herreds tingbøger:
                      1728-37 (B80-C1), 1749-67 (B80-C2), 1768-86 (B80-C3), 1787- (B80-C4).

4a: Bølling herredsfoged, domprotokoller:
                      1790-1809, 1814-1820, 1833-1857.

5: Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller:
                      B24-619 3.del s.16: 8-2-1646.                 B24-629, 1.del s.245: 1/10-1661.
                      B24-630, 1.del s.153: 18-3-1662.            B24-631 s.104, 121, 131, 290: 1663.
                      B24-632 brev 5: 20-10-1665                    B24-653 s.323: 17-2-1683.
                      B24-670, 3.del s.294: 15-3-1708.            B24-674 3. del s.280: 28-5-1718.
                      B24-680, 4.del s.325: 13-8-1726.            B24-693, 1.del s.145: 2-3-1754.
                      B24-697, 4.del s.470: 3-5-1760.              B24-699, 1.del s.985: 7-5-1764.
                      B24-699, 5.del s.583: 1767.                     B24-702, 2.del s.609: 7-5-1771.
                      B24-704, 4.del s.375: 1774.                     B24-706, 6.del s.677: 1778.

6: Ribe Bispearkiv: C4:
                      166: Stiftsregister 1599.
                      913: Jordebog 1655.
                      654: Herredsbøger 1690.

7: Lundenæs og Bøvling amter: B8-1055:
Generaltabel over det på hovedgårdene, bøndergods og strøgods befundne hornkvæg 1774.

8: Ringkøbing amt:
B8-1148-52, B8-1161F, B8-7028:
Landvæsensprotokoller 1796-1801, her i udskiftningskort, samt bilag til protokollerne. Udskiftningsforretninger 1795-1905. Se under RA. Rentekammeret.
B8-286:
Fortegnelse over bevilling til udstykning og sammenlægning af jordejendomme 1787-1842.

9: Kirkebøger, skifteprotokoller & folketællinger: (søges på Arkivalier online):
Brejning sogn 1745 ff. Samt kirkebøger fra de omliggende sogne. Se endvidere under Hammerum Herred: Hugo Dynesens ”oversatte” kirkebøger m.v. fra Brejning og omliggende sogne, som er et særdeles udførligt arbejde.
Brejning kirkeregnskabsbog 1580-1653, Hover kirkeregnskabsbog 1604-1685.
Brejninggaard skifteprotokoller 1-2, 1719-1815 (G.449).
Slumstrup skifteprotokol 1777-1783 (G.454).
Dejbjerglund skifteprotokol 1793-1816 (G.450).
Skifteprotokol for gejstligheden i Bølling herred, C42B-2.
Folketællinger 1787 (mangelfuld) - 1940 for Brejning sogn og andre sogne.
Borgerlige vielser, findes under Arkivalier Online: Find din slægt.

10: Forskellige mandtal:

Bølling herreds tingbog:
Brejning sogns kongetiende med navnene på sognets bønder 1731, idet kongetienden var bortfæstet til Sr. Ehrenfeld på Nørholm gods fra 25-7-1731. Tinglæst 26-11-1737.
B8-1063:
Sager angående skolevæsenets indretning 1739-57, Brejning 8-5-1741 med mandtal over sognets beboere 11-6-1739.
Ribe bispearkiv C4-38:
(1742-64): Heri ligning over Brejning sogns beboeres skolepenge 6-10-1759, med navnene tilrettet 1762.

11: Bølling herred -1814, B.80C:
                      11: Syns- og taksationsforretninger 1779-1792: skellet ved Muldbjerg.
                      13: Forskellige overdragelsesdokumenter 1741-1816: bl.a. fæstebrev på Opsund.
                      30: Skiftet efter fru Albertin, Brejninggaard 1812 med oversigt over fæstere.
                      34 & 35: Auktionsprotokoller 1703-1751, 1757-1781.
                      40: Fortegnelse over assurerede gårde og deres brandredskaber, Brejning 1795.
                      41: Bølling herreds skelforeninger: (findes også i Bølling herreds tingbøger):
                                            3-11-1766: Skelforening mellem Brejninggaard og Damgård, Ølstrup Sogn.
                                            11-12-1779: Skel mellem Hover og Odderbæk.
                                            19-3-1796: Skel i heden mellem Brejning sogn og Hestkær, Ø. Finderup, Herborg, Tolsgård og Birkmose.
                                            22-3-1796: Skel i Heden mellem Brejning sogn og Nr. Omme sogn.
                                            11-4-1796: Skel i heden mellem Brejning sogn og Vorgod sogn.
                                            19-5-1796: Brejning sogns heder delt mellem bønderne.
                                            19-9-1797: Skel mellem Bæk og Bjørnkær hede.
                                            21-9-1797: Skel i fælles mose mellem Bæk og Kildsig, Blæsbjerg mose og Vesterbæk.
                                            12-4-1798: Udskiftning af Jens Christian Knudsens gård i Randbæk.
                                            11-12-1799: Skel mellem Brejning sogn og resten af Ølstrup sogn.

12: Landbygningernes brandforsikring 1872-:
Tarm-Skjern Branddirektorat 1872-:
X 318-2: Undersøgelsesprotokol for Bølling herred 1864-1893.
X 318-4: Opmålingsprotokol for Bølling herred 1863-1903.
NB: På Egnsmuseet findes kopi af forsikringsprotokollerne 1859-1903 samt forsik-ringsprotokollerne fra 1904 og frem.

13: Z-arkiver: Z 1-18:
Bind 23: Jordebog over Lundenæs amt, Bølling herred, Langergård, s. 39, 1595.

14: Jordemødre:

                      Arkivskaber: Ringkøbing Lægedistrikt 1871
                      Arkivserie: Protokol for Distriktsjordemoderen i Brejninge. 

                      Arkivskaber: Videbæk Lægedistrikt 1872-1915
                      Arkivserie: Protokol for Distriktsjordemoderen i Brejninge. 

                      Arkivskaber: Ringkøbing Lægekreds 1916-1974
                      Arkivserie: Protokol for Distriktsjordemoderen i Brejning. 

15: Næringsbreve:

                      Ringkøbing Politimester 1919-:
                      Næringsregister for Ringkøbing – Ulfborg Hind herreder 1886-1929. 

                      Bølling – Nørre Horne herreds næringsprotokol 1858-1899. 

                      Ulfborg – Hind herreders protokol på næringsbeviser 1867-1886 & 1896-1906. 

Rigsarkivet (RA) København: 

1: Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen 1588-1660:
Lundenæs len:
                      Ekstraskattemandtal 1643-1647 (pengeskattemandtal o.s.v.) (Film M-45354).                     

2: Rentekammeret:

                        214.10ff:
                       Jordebøger 1649-1679.                                           

                        311.37:                                                                                                                                                                                                                                                                         Jordebog indsendt i henhold til kongelig missiver 28-9-1660. Heri:
                        Brejninggaard 22-10-1660.
                                         Arkivskaber: rentekammeret
                                               Arkivserie: jordebog missiv
                                               År: 1660-1665  (NB: ingen punktum, kun entalsord i søgning)
 

                        311.48:
                        Jordebøger 1660-1665.                     

                        311.130:
                        Fr. d III`s matrikel 1664, løbenr.1820.

Reviderede regnskaber, Amtsstueregnskaber: (Lundenæs-Bøvling amter):
2245.138: (indtil o.1690: Brejning, Bølling herred, derefter Brejning, Hind herred).
Lundenæs-Bøvling Prinsessestyr 1664-1752, heri Bølling herred, Brejning sogn: Ildsted- og kvægskatten 1677, kop- og kvægskatten 1678 med gode præstemandtal.
Lundenæs-Bøvling Ekstraskatteregnskaber 1682-83, 1687-89, 1699-1700: diverse skattemandtal, ansøgninger m.v. (Film M-37228 til M-31233).
Lundenæs-Bøvling Konsumptions-, familie- og folkeskatteregnskaber 1671-81, 1682-96, 1697-98, 1699-1748. (Film M-37243 til M-37246).
                                        Arkivskaber: Reviderede regnskaber, Amtsstueregnskaber
                                              Arkivserie: Amtsregnskaber, ældre
                                              Løbenummer: M-37228, M-37243 o.s.v.

                         2215.235:
                      Sædegårde 1682-1771, heri Brejninggaard 27-2-1683.

                      311.166:
                      Matrikelsakstrakter 1680-81: Brejning sogn.

                      Lundenæs amts matrikelekstrakt 1681-83:
                      Nr.873, Brejning sogn.

                      312.1853:
                      Matriklen 1688, bog 1820A. Film S.6191: Brejning sogns markbog 1683.

                      432.62:
                      Generalhoverireglementer i overensstemmelse med forordningen 6-5-1769: Lundenæs og Bøvling amter 1769-1771.

                      2485.91:
                      Hoveriprotokoller efter forordningen 12-8-1773, Brejninggaard. Findes også på RA Viborg under B8-1051.

                      313.25:
                      Hartkornsspecifikationer indsendt juni-juli 1788, Brejninggaard.

                      2485.126:
                      Hoveriefterretninger i henhold til plakat af 24-6-1791: Lundenæs amt, Brejninggaard.

                      2485.109:
                      Forening om hoveriets bestemmelse ved Brejninggaard, Lundenæs amt 15-8-1794.

                      2485.18:
                      Lundenæs og Bøvling amter: Indberetning om forbedring i landvæsenet og fællesskabets ophævelse 1773-1809.

                      2483.168 (sag) &169 (register):
                      Diverse udstykningstilladelser fra Brejning sogn 1794 og frem.

                      352.10:
                      Statistiske efterretninger 1838 bl.a. fra Ringkøbing amt.

                      Uden for nummer:
                      Det statistiske bureau: Kreaturtællinger 1837-1892.

3: Finansarkiverne 1680-1848: 4. kreditkasse-Direktionen 1786-1816:
Kreditkassens danske kopibog:
Heri udlånene fra Den kongelige Kreditkasse til 23 bønder i Brejning sogn 18-6-1795 i forbindelse med købet af deres fæstegårde til selveje fra Brejninggaard.
Se også RA Viborg: B80C-4 s.210: 30-6-1795 tinglæst 23 panteobligationer fra Brej-ninggaard gods forhen værende fæstebønder til Den kongelige Kreditkasse.

4: Lægdsruller:

                      1789-1793: Lundenæs amt lægd 31, Brejning sogn.
                      1794-1869: Ringkøbing amt lægd 49, Brejning sogn.
                      1870-1970: 5. udskrivningskreds lægd 5, Brejning sogn.

5: Ingeniørtropperne 314.2, Vejkort: Vejdirektoratets kortsamling: Registratur 228,8:
1.afdeling KTS Vejdirektoratet 1432: Hovedvej 11 Skjern-Holstebro, 1801. Brejning.
1.afdeling KTS Vejdirektoratet 1433: Hovedvej 15 Ringkøbing-Brejning, nord, 1801.
1.afdeling KTS Vejdirektoratet 1362-1363: H.15, Ringkøbing-Aarhus, Opsund, 1801.
1.afdeling KTS Vejdirektoratet 1364,6+7, H.15, Ringkøbing-Aarhus, 1844.

6: Matrikelarkivet:
Brejning sogn 118-01 med original 1 kort.
Matriklen 1844 med forarbejder. Brejninggaard opmålt 1791, Sandbæk & Randeris + Torhuse opmålt 1804, Væggerskilde opmålt 1812, Vestlige del, Nordvestlige del, Sydvestlige del og Opsund opmålt 1817, Randbæk opmålt 1818.
NB: RA Viborg: B21-229: Matriklen 1844, Brejning sogn.

Gå ind på: Kort- og Matrikelstyrelsen:

Matriklen --- Matrikelkort --- Historiske kort: søg her enten under ”sogn” eller ”ejerlav”, skriv i søgebjælken enten kortnumrene eller ejerlav, som de står her nedenfor:
Brejning Hgd.  1180151                                      Den nordvestlige Del   1180152 
Den sydvestlige Del   1180153                            Den vestlige Del   1180154
Opsund Gde.   1180155                                       Randbæk By   1180156
Torhuse   1180157                                               Sandbæk Gde.   1180158
Vægerskilde Gde.   1180159                              

7: Hjemmesiden Historiske Kort (2023):www. historiskekort.dk:
                      Kort:
                                            Matrikelkort:  søg under Brejning (med j).
                                            Ældre topografiske kort.
                                            Centimeterkort.
                                            Økonomiske kort.
                      Dokumenter:
                                            Sogneprotokoller: søg under opslag 3: Bregning, Hind herred (med g).
                                            Hartkornstabeller: søg under Bølling Herred, ældre & yngre.

Diverse: 

Rådhusarkivet i 6920 Videbæk vedrørende Brejning sogn:
Brejning sogneråds forhandlingsprotokol 1858 ff.
Brejning sogns skatteligningslister 1873 ff.
Brejning sogneråds kassebog 1867 ff.
Diverse regnskaber indtil kommunesammenlægningen 1970.
Skjelhegnsprotokol 16-11-1871 = 1969.
Maskinsynsbog 1-10-1889 = 1921.
Vandsynsprotokol 13-7-1869 = 28-10-1969.
Protokol for alimentanter for året 1932.
Bidragsprotokol 1901-16. (alimentanter).
Fødselsprotokol 1892-1902, 1902-1923, 1923-1944.
Protokol over plejebørn i Brejning sogn 1895-99.
Protokol over børn født udenfor ægteskab 1933-47.
Protokol for underholdsbidrags uddeling af det offentlige i Brejning Kommune ifølge lov 181 af 20-5-1933.
Hartkornsfortegnelse for Brejning sogn, uden årstal, men må være fra o.1899.
Jordboniteringsprotokol 1897 ff.
Protokol for jagttegn 1922 ff.
Brandsynsprotokol for 1. brandkreds 1952.
Brandbog for 6. brandkreds 1904-18.
Dagbog for Fjaldene skole (senere Viftrup) 1904-07. (sommer- og vinterskole).
Diverse skoleprotokoller for Viftrup skole 1934 ff.
Diverse skoleprotokoller for Brejning nordre skole / Højmose skole 1907 ff. Heri et hæfte ”Dagbog for Brejning nordre Biskole 1-12-1874-1880.
Skoleprotokollerne for Brejning sogns skoler findes i øvrigt på Brejning Egnsmuseum & Lokalhistorisk Arkiv.

Digital tinglysning:
                      Log ind med ”Nem ID”, Forespørg, Tingbogen + udvidet adgang.

www.OIS.dk:
                      Genvej til ejendomsdata: Kommune + vejnavn, så oplyses vejnumrene.

BBR-informationer for Brejning sogn og Spjald by efter vejnavne.

Historisk Atlas:
                      Højkantkort 1840-99, Lavkantkort 1901-45, 4 cm kort 1952-76, 1977-85, 1986-2000.

Præsteindberetninger til Ole Worm, bind 1, Landbohistorisk Selskab 1970:
                      Heri sognepræst Jens Lauridsen Handbjergs kort over Brejning sogn 1638.

Ancestrys hjemmeside (gratis): Danmark kirkebøger 1812-1918, som er søgbare. 

Danske Slægtsforskere: Register over døde i Danmark 1867-1939 & 1943-1969.

                                                                                                                             Johannes J. Lund
                                                                                                                                  Spjald 2024.